Browsing Category

Thế Giới Những Ngày Qua

Nhật thực thế kỷ

Huy Lâm Con người hiểu biết về nhật thực như một hiện tượng thiên nhiên và mang tính khoa học là bắt…

Cảnh sát thả kẻ trộm

Toronto: Một cảnh sát viên của thành phố Toronto, được  gọi đến một thương xá để bắt một kẻ cắp, không những đã tha…

Caribbean Carnival in Toronto

Toronto (CBC, Aug 6,2017) : Cuộc diễu hành lễ hội Caribbean đã diễn ra ở thành phố Toronto trong hôm thứ bảy ngày 5…