Browsing Category

Tử Vi

Tử vi

Tuần thứ tư tháng 11 âm lịch năm Kỷ Hợi vận trình người tuổi Tý tạo phấn khởi hơn vì công việc suôn sẻ dù chưa có…

Tử vi

Tuần thứ ba tháng 11 âm lịch năm Kỷ Hợi vận trình người tuổi Tý về tài chính còn ở trong tình trạng “giật gấu vá…

Tử vi

Người tuổi Tý trong tuần thứ hai tháng 11 năm Kỷ Hợi, gặp tháng xấu vận trình diễn ra kém xuôi về sự nghiệp nhưng…

Tử vi

Trong tuần chuyển tiếp từ tháng 10 sang tháng 11 âm lịch năm Kỷ Hợi, vận trình của người tuổi Tý về sự nghiệp giảm…

Tử vi

Vận trình của người tuổi Tý trong tuần cuối tháng 10 âm lịch năm Kỷ Hợi diễn tiến như sau: sự nghiệp có hướng mới,…

Tử vi

Trong tuần thứ ba tháng 10 âm lịch năm Kỷ Hợi vận trình người tuổi Tý có chiều hướng ổn định về tiền và công việc…

Tử vi

Tuần thứ hai tháng 10 âm lịch năm Kỷ Hợi, vận trình người tuổi Tý diễn ra bình thường về sức khỏe, sự nghiệp và mưu…

Tử vi

Trong tuần chuyển tiếp từ tháng 9 sang tháng 10 âm lịch năm Kỷ Hợi, gặp tháng tốt vận trình người tuổi Tý diễn ra…

Tử vi

Tuần thứ tư tháng 9 năm Kỷ Hợi, người tuổi Tý cảm nhận vận trình tạm ổn định, áp lực về tài chính và sự nghiệp đều…

Tử vi

Tuần thứ ba tháng 9 năm Kỷ Hợi, tuổi Tý gặp những ngày thoải mái hơn trên đường sự nghiệp nhưng tài chính chưa cân…

Tử vi

Tuần thứ hai tháng 9 âm lịch năm Kỷ Hợi, gặp tháng xấu, người tuổi Tý phải đề phòng về cả hai mặt sự nghiệp và tài…

Tử vi

Tuần đầu tháng 9 âm lịch năm Kỷ Hợi vận trình của người tuổi Tý ở mức tạm bình ổn về tiền tài-sự nghiệp nhưng áp…

Tử vi

Vận trình người tuổi Tý trong tuần thứ tư tháng 8 âm lịch năm Kỷ Hợi có thử thách về tình cảm và cuối tuần có dấu…

Tử vi

Người tuổi Tý trong tuần thứ ba tháng 8 âm lịch năm Kỷ Hợi, sự nghiệp và tài chính xuất hiện áp lực nhưng nền tảng…

Tử vi

Tuần thứ hai tháng 8 âm lịch năm Kỷ Hợi, vận trình người tuổi Tý giảm áp lực về tài chính và sự nghiệp chuyển biến…

Tử vi

Tuần đầu tháng 8 âm lịch (năm Kỷ Hợi) trên vận trình người tuổi Tý, gặp tháng trung bình nên nhận thấy tài chính và…

Tử vi

Trong tuần cuối tháng 7 âm lịch vận trình người tuổi Tý có dấu hiệu xáo trộn về tình cảm, thành quả việc làm cũng…

Tử vi

Trong tuần thứ ba tháng 7 năm Kỷ Hợi vận trình người tuổi Tý về sự nghiệp và tài chính khả quan hơn nhưng coi chừng…

Tử vi

Trên vận trình trong tuần thứ hai tháng 7 âm lịch năm Kỷ Hợi người tuổi Tý nhận thấy sự nghiệp thăng tiến nhưng đề…

Tử vi

Trên vận trình tuần đầu tháng 7 âm lịch năm Kỷ Hợi người tuổi Tý có nhiều phấn khởi về tài chính như khoản chi…