Browsing category

Tử Vi

TỬ VI

Theo lịch thư của Tống Thiều Quang và Bạch Hạc Minh trong tuần thứ ba tháng 10 âm lịch năm Canh Tý khởi đầu vào ngày 14 hay ngày Ất Hợi (trùng với thứ Bảy 28-11-20) thì ngày âm lịch sau đây được kể là ngày tốt nên làm các việc quan trọng: 17, còn các ngày âm lịch sau đây: 20 (ngày Tân Tỵ là ngày nguyệt phá vì xung với tháng Hợi), ngày 21 (ngày Nhâm Ngọ là ngày tuế phá vì xung với năm Tý) nên hành sự cẩn thận.

TỬ VI

Theo lịch thư của Tống Thiều Quang và Bạch Hạc Minh trong tuần thứ hai tháng 10 âm lịch năm Canh Tý khởi đầu vào ngày 07 hay ngày Mậu Thìn (trùng với thứ bảy 21-11-20) thì ngày âm lịch sau đây được kể là ngày tốt nên làm các việc quan trọng: 10 Còn các ngày âm lịch sau đây: 08 (ngày Kỷ Tỵ là ngày nguyệt phá vì xung với tháng Hợi), ngày 09 (ngày Canh Ngọ là ngày tuế phá vì xung với năm Tý) nên hành sự cẩn thận.

TỬ VI

Theo lịch thư của Tống Thiều Quang và Bạch Hạc Minh trong tuần đầu tháng 10 âm lịch năm Canh Tý khởi đầu vào ngày 01 hay ngày Nhâm Tuất (trùng với Chủ nhật 15-11-20) thì ngày âm lịch sau đây được kể là ngày tốt nên làm các việc quan trọng: 05 Còn ngày âm lịch sau đây: 08 (ngày Kỷ Tỵ là ngày nguyệt phá), nên hành sự cẩn thận.

TỬ VI

Theo lịch thư của Tống Thiều Quang và Bạch Hạc Minh trong tuần cuối tháng 9 âm lịch năm Canh Tý khởi đầu vào ngày 22 hay ngày Giáp Dần (trùng với thứ Bảy 07-11-20) thì ngày âm lịch sau đây được kể là ngày tốt nên làm các việc quan trọng: 23 Còn ngày âm lịch sau đây: 25 (ngày Đinh Tỵ là ngày nguyệt phá), và 26 (ngày Mậu Ngọ là ngày tuế phá) nên hành sự cẩn thận.

TỬ VI

Theo lịch thư của Tống Thiều Quang và Bạch Hạc Minh trong tuần thứ ba tháng 9 âm lịch năm Canh Tý khởi đầu vào ngày 15 hay ngày Đinh Mùi (trùng với thứ bảy 31-10-20) thì ngày âm lịch sau đây được kể là ngày tốt nên làm các việc quan trọng: 16. Còn ngày âm lịch sau đây: 21 (ngày Quý Sửu là ngày tứ tuyệt) nên hành sự cẩn thận.

TỬ VI

Theo lịch thư của Tống Thiều Quang và Bạch Hạc Minh tuần thứ hai tháng 9 âm lịch năm Canh Tý khởi đầu vào ngày 8 hay ngày Canh Tý (trùng với thứ bảy 24-10-20) thì ngày âm lịch sau đây được kể là ngày tốt nên làm các việc quan trọng: 11. Còn ngày âm lịch sau đây: 12 (ngày Giáp Thìn là ngày nguyệt phá vì xung với tháng Tuất) nên hành sự cẩn thận.

TỬ VI

Theo lịch thư của Tống Thiều Quang và Bạch Hạc Minh trong tuần thứ tư tháng 8 âm lịch năm Canh Tý khởi đầu vào ngày 24 hay ngày Bính Tuất (trùng với thứ bảy 10-10-20) thì ngày âm lịch sau đây được kể là ngày tốt nên làm các việc quan trọng: 29. Còn ngày âm lịch sau đây: 30 (ngày Nhâm Thìn là ngày nguyệt phá vì xung với tháng Tuất) nên hành sự cẩn thận.

TỬ VI

Theo lịch thư của Tống Thiều Quang và Bạch Hạc Minh trong tuần thứ ba tháng 8 âm lịch năm Canh Tý khởi đầu vào ngày 17 hay ngày Kỷ Mão (trùng với thứ bảy 03-10-20) thì ngày âm lịch sau đây được kể là ngày tốt nên làm các việc quan trọng: 18. Còn ngày âm lịch sau đây: 20 (ngày Nhâm Ngọ là ngày tuế phá vì xung với năm Tý) nên hành sự cẩn thận.

TỬ VI

Theo lịch thư của Tống Thiều Quang và Bạch Hạc Minh trong tuần đầu tháng 9 âm lịch năm Canh Tý khởi đầu vào ngày 01 hay ngày Quý Tỵ (trùng với thứ bảy 17-10-20) thì ngày âm lịch sau đây được kể là ngày tốt nên làm các việc quan trọng: 04. Còn ngày âm lịch sau đây: 02 (ngày Giáp Ngọ là ngày tuế phá vì xung với năm Tý) nên hành sự cẩn thận.

Tử Vi

Theo lịch thư của Tống Thiều Quang và Bạch Hạc Minh trong tuần thứ hai tháng 8 âm lịch năm Canh Tý khởi đầu vào ngày mồng 10 hay ngày Nhâm Thân (trùng với thứ bảy 26-09-20) thì ngày âm lịch sau đây được kể là ngày tốt nên làm các việc quan trọng: 13. Còn ngày âm lịch sau đây: 17 (ngày Kỷ Mão là ngày nguyệt phá vì xung với tháng Dậu) nên hành sự cẩn thận.

Tử Vi

Theo lịch thư của Tống Thiều Quang và Bạch Hạc Minh trong tuần đầu tháng 8 âm lịch năm Canh Tý khởi đầu vào ngày mồng 3 hay ngày ất sửu (trùng với thứ bảy 19-09-20) thì ngày âm lịch sau đây được kể là ngày tốt nên làm các việc quan trọng: 03, 07. Còn ngày âm lịch sau đây: 05 (ngày Đinh Mão là ngày nguyệt phá vì xung với tháng Dậu), 08 (ngày Canh Ngọ là ngày tuế phá xung với năm tý) nên hành xử thận trọng.

Tử Vi

Theo lịch thư của Tống Thiều Quang và Bạch Hạc Minh trong tuần chuyển tiếp từ tháng 7 sang tháng 8 âm lịch năm Canh Tý khởi đầu vào ngày 25/7 hay ngày mậu ngọ (trùng với thứ bảy 12-09-20) thì ngày âm lịch sau đây được kể là ngày tốt nên làm các việc quan trọng: 27/7. Còn ngày âm lịch sau đây: 25/7 (ngày mậu ngọ là ngày tuế phá xung với năm tý) nên hành xử thận trọng.

Tử Vi

Theo lịch thư của Tống Thiều Quang và Bạch Hạc Minh trong tuần cuối tháng 7 âm lịch năm Canh Tý khởi đầu vào ngày 18 hay ngày Tân Hợi (trùng với thứ Bảy 05-09-20) thì ngày âm lịch sau đây được kể là ngày tốt nên làm các việc quan trọng: 19 và 20. Còn ngày âm lịch sau đây: 22 (ngày Ất Mão là ngày nguyệt phá vì xung với tháng Dậu), và 25 (ngày Mậu Ngọ là ngày tuế phá xung với năm tý) nên hành xử thận trọng.

Tử Vi

Theo lịch thư của Tống Thiều Quang và Bạch Hạc Minh trong tuần ba tháng 7 âm lịch năm Canh Tý khởi đầu vào ngày 11 hay ngày giáp thìn (trùng với thứ bảy 29-08-20) thì ngày âm lịch sau đây được kể là ngày tốt nên làm các việc quan trọng: 12. Còn ngày âm lịch sau đây: 13 (ngày bính ngọ là ngày tuế phá xung với năm tý) nên hành xử thận trọng.

Tử Vi

Theo lịch thư của Tống Thiều Quang và Bạch Hạc Minh trong tuần thứ nhì tháng 7 âm lịch năm Canh Tý khởi đầu vào ngày 4 hay ngày Đinh Dậu (trùng với thứ Bảy 22-08-20) thì ngày âm lịch sau đây được kể là ngày tốt nên làm các việc quan trọng: 07. Còn ngày âm lịch sau đây: 06 (ngày Kỷ Hợi ), ngày 09 (ngày Nhâm Dần bị nguyệt phá xung với tháng Thân) nên hành xử thận trọng.

Tử Vi

Theo lịch thư của Tống Thiều Quang và Bạch Hạc Minh trong tuần chuyển tiếp từ tháng 6 sang tháng 7 âm lịch năm Canh Tý khởi đầu vào ngày 26/06 hay ngày Canh Dần (trùng với thứ bảy 15-08-20) thì ngày âm lịch sau đây được kể là ngày tốt nên làm các việc quan trọng: 28, 29/06. Còn ngày âm lịch sau đây: 26/06 (ngày Canh Dần là ngày nguyệt phá vì xung với tháng Thân), ngày 01/07 (ngày Giáp Ngọ tuế phá xung với năm Tý) nên hành xử thận trọng.

Tử Vi

Theo lịch thư của Tống Thiều Quang và Bạch Hạc Minh trong tuần cuối tháng sáu âm lịch năm Canh Tý khởi đầu vào ngày 19 hay ngày Quý Mùi (trùng với thứ Bảy 08-08-20) thì ngày âm lịch sau đây được kể là ngày tốt nên làm các việc quan trọng: 24. Còn ngày âm lịch sau đây: 26 (ngày Canh Dần là ngày nguyệt phá vì xung với tháng Thân) nên hành xử thận trọng.

Tử Vi

Theo lịch thư của Tống Thiều Quang và Bạch Hạc Minh trong tuần thứ ba tháng 6 âm lịch năm Canh Tý khởi đầu vào ngày 12 hay ngày bính tý (trùng với thứ bảy 01-08-20) các ngày âm lịch sau đây được kể là các ngày tốt nên làm các việc quan trọng: 14, 15. Còn ngày âm lịch sau đây: 13 ( ngày đinh sửu là ngày nguyệt phá vì xung với tháng mùi) và 18 (ngày nhâm ngọ là ngày tuế phá vì xung với năm tý ) nên hành xử thận trọng.

Tử Vi

Tuần thứ hai tháng 6 âm lịch năm Canh Tý khởi đầu vào ngày mồng 5 hay ngày Kỷ Tỵ (trùng với thứ Bảy 25-07-20)

Tử Vi

Tuổi Tý: Trong tuần chuyển tiếp từ tháng 5 sang tháng 6 âm lịch năm Canh Tý, vận trình người tuổi Tý diễn ra êm xuôi dần về sự nghiệp và tài chính. Đề phòng tình cảm có xáo trộn khiến tinh thần bất an. Đối với nam giới: Tình cảm kém tươi, cần cải […]