Browsing Category

Tử Vi

Tử Vi

Tuổi Tý: Vận trình người tuổi Tý trong tuần thứ ba tháng Năm năm Canh Tý xét đại thể chưa hanh thông về sự nghiệp…

Tử Vi

Tuổi Tý: Trong tuần thứ hai tháng 5 năm Canh Tý người tuổi Tý, gặp tháng xấu, coi chừng sức khỏe, còn sự nghiệp và…

Tử Vi

Tuổi Tý: Trong tuần chuyển tiếp từ tháng Tư nhuận sang tháng Năm năm Canh Tý người tuổi Tý chưa có nhiều cơ hội…

Tử Vi

Tuổi Tý: Người tuổi Tý vào tuần cuối tháng tư nhuận, vận trình có vài điểm nổi bật: tài chính vượng, việc làm tạm…

Tử Vi

Tuổi Tý: Vận trình trong tuần thứ ba tháng tư nhuận năm Canh Tý của người tuổi Tý diễn ra như sau: Sự nghiệp gặp…

Tử Vi

Tuổi Tý: Vận trình người tuổi Tý chuyển sang tuần cuối tháng tư âm lịch Canh Tý về tài chính có dấu hiệu hao…

Tử Vi

Tuổi Tý: Tuổi Tý được Thái Âm cát tinh trợ vận, nhờ thế mà thoát bớt những tai ách có thể gặp phải, có được những…

Tử Vi

Tuổi Tý: Đối với nam giới: Một vài may mắn nhỏ trong công việc hiện tại. Tuy nhiên vẫn còn nhiều ưu tư vì việc làm…

Tử Vi

Tuổi Tý: Trong tuần thứ ba tháng 03 âm lịch năm Canh Tý, vận trình người tuổi Tý nhìn chung kém hanh thông về mặt…

Tử Vi

Tuổi Tý: Người tuổi Tý trong tuần thứ hai tháng 3 âm lịch Canh Tý, gặp tháng trung bình áp lực về việc làm và tiền…

Tử Vi

Tuổi Tý: Vận trình của người tuổi Tý trong tuần chuyển tiếp từ tháng 2 sang tháng 3  âm lịch năm Canh Tý có  phần…

Tử Vi

Tuổi Tý: Trong tuần cuối tháng Hai năm Canh Tý người tuổi Tý có tin mừng về tài chính và sự nghiệp, nhưng coi…

Tử Vi

Tuổi Tý: Vận trình tuần thứ ba tháng 2 âm lịch (năm Canh Tý) người tuổi Tý, dù gặp tháng tốt nhưng sự nghiệp và…

Tử Vi

Tuổi Tý: Vận trình tuần thứ hai tháng 2 âm lịch (năm Canh Tý) gặp tháng tốt người tuổi Tý có dấu hiệu sức khỏe…

Tử vi

Tuần đầu tháng 2 âm lịch năm Canh Tý người tuổi Tý có hướng mới về sự nghiệp. Tài chính bình thường. Giao tế khó…

Tử vi

Người tuổi Tý trong tuần thứ tư tháng giêng năm Canh Tý vận trình có vài điểm nổi bật: cuối tuần tài chính khả…

Tử vi

Trong tuần thứ ba tháng giêng năm Canh Tý người tuổi Tý chưa có hướng mới như ý về sự nghiệp. Tài chính bình…

Tử vi

Người tuổi Tý trong tuần thứ hai tháng giêng (1 âm lịch) năm Canh Tý vận trình có vài biến chuyển đặc biệt: di…

Tử vi

Vận trình người tuổi Tý trong tuần đầu tháng giêng năm Canh Tý vì gặp tháng xấu nên kém ổn định về tài chính, sự…

Tử vi

Người tuổi Tý trong tuần cuối tháng 12 âm lịch năm Kỷ Hợi có chuyển biến bình thường về sự nghiệp, và hy vọng có…