Thời Báo Vietnamese Newspaper
Browsing Category

Tử Vi

Tử vi

Vận trình của người tuổi Tý trong tuần cuối tháng 10 âm lịch năm Kỷ Hợi diễn tiến như sau: sự nghiệp có hướng mới,…

Tử vi

Trong tuần thứ ba tháng 10 âm lịch năm Kỷ Hợi vận trình người tuổi Tý có chiều hướng ổn định về tiền và công việc…

Tử vi

Tuần thứ hai tháng 10 âm lịch năm Kỷ Hợi, vận trình người tuổi Tý diễn ra bình thường về sức khỏe, sự nghiệp và mưu…

Tử vi

Trong tuần chuyển tiếp từ tháng 9 sang tháng 10 âm lịch năm Kỷ Hợi, gặp tháng tốt vận trình người tuổi Tý diễn ra…

Tử vi

Tuần thứ tư tháng 9 năm Kỷ Hợi, người tuổi Tý cảm nhận vận trình tạm ổn định, áp lực về tài chính và sự nghiệp đều…

Tử vi

Tuần thứ ba tháng 9 năm Kỷ Hợi, tuổi Tý gặp những ngày thoải mái hơn trên đường sự nghiệp nhưng tài chính chưa cân…

Tử vi

Tuần thứ hai tháng 9 âm lịch năm Kỷ Hợi, gặp tháng xấu, người tuổi Tý phải đề phòng về cả hai mặt sự nghiệp và tài…

Tử vi

Tuần đầu tháng 9 âm lịch năm Kỷ Hợi vận trình của người tuổi Tý ở mức tạm bình ổn về tiền tài-sự nghiệp nhưng áp…