Browsing Category

Covid-19

Tổng Hợp Tin Tức về virus Covid-19

Báo động đỏ ở Quebec

Montreal: Trong hôm thứ hai ngày 28 tháng 9, thủ hiến Francois Legault đã công bố lệnh báo động đỏ ở ba vùng trong…