Thời Báo Vietnamese Newspaper
Browsing Category

Viết từ Saigon

CHUYỂN RUỘNG SANG NHÀ

SGCN Thành phố Sài Gòn xưa chật hẹp nhưng nay mở rộng với hai mươi bốn quận, huyện. Trong đó mười hai quận đánh…

… Bác thằng bần

SGCN Cứ mỗi lần có giải đá banh, nho nhỏ như Đông Nam Á…cho tới những giải to hơn như giải túc cầu ngoại hạng…

Giàu sang đến chết

SGCN Cuộc sống ngắn hạn no đủ thiếu thừa không quan trọng, nhà cửa ở thế nào không màng vì chỉ là cõi tạm mà…
error: Content is protected !!