Thời Báo Vietnamese Newspaper
Browsing Category

Viết từ Saigon

MUÔN SỰ… CỦA RIÊNG

SGCN Hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều tổ chức ở Hà Nội. Nhà nước VN vung tay (tiền dân đóng thuế) tổ chức tiếp đón…
error: Content is protected !!