Browsing Category

Viết từ Saigon

Quan xã và con bò bệnh

Văn Quang Những chuyện kỳ quái ở nông thôn ngày nay thì quá nhiều, kể cả năm không hết. Kỳ trước tôi đã tường…

Lãng phí hay ngu dốt?

Văn Quang   Người dân VN không bất ngờ khi nghe tin rất nhiều nơi lãng phí ngân sách nhà nước, tiền ở đâu…