Thời Báo Vietnamese Newspaper
Browsing Category

Chuyên Mục

LẲNG LƠ

Nguyễn Thơ Sinh Lẳng lơ cũng chẳng có mòn, Chính chuyên cũng chẳng sơn son để thờ. (Ca…
error: Content is protected !!