Browsing Category

Chuyên Mục

Sống hy vọng

Bản chất tự nhiên của con người là sống trong hiện tại nhưng thường ngóng về tương lai. Tuy nhiên, trong cuộc sống,…

Yêu và ghét

B ầu cử xong rồi, tôi mới xin thưa với quý vị là tôi đã bỏ phiếu cho Donald Trump. Trước ngày bỏ phiếu, không nên…

Trời đày cơn lũ

Nhìn lại mười mấy ngày qua, các cơn bão chà đi xát lại suốt dải miền Trung gầy guộc. Chưa khi nào miền Trung khốn…

Những Con Số Quanh Ta

Bạn đọc thân mến, những con số quanh ta có rất nhiều. Chúng là một phần của đời sống sinh hoạt con người. Hầu như…