Thời Báo Vietnamese Newspaper
Browsing Category

Chuyên Mục

Sóng ngầm

Nguyễn đạt Thịnh Sóng ngầm là hiện tượng sóng dưới mặt nước biển, sóng có thể cao tới 150 thước nhưng chỉ quan sát…
error: Content is protected !!