Thời Báo Vietnamese Newspaper
Browsing Category

Chuyên Mục

Đêm ba mươi

Hàm Anh Chỉ cần nói “đêm ba mươi”, người ta hiểu ngay đó là đêm cuối cùng của một năm, không cần phụ đề thêm…
error: Content is protected !!