Thời Báo Vietnamese Newspaper
Browsing Category

Chuyên Mục

Vọng Giáng sinh  

Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Toronto, hôm Chủ nhật 24/12, đã cử hành hai thánh lễ Vọng Giáng Sinh tại giáo…
error: Content is protected !!