Thời Báo Vietnamese Newspaper
Browsing Category

Những mảnh đời tỵ nạn

Chồng tôi Bắc kỳ 54

Jeanne K - NTL Hồi nhỏ, mỗi lần nhắc đến hai chữ “Bắc Kỳ” tôi tự nhiên thấy mất cảm tình. Những hình ảnh của…