Thời Báo Vietnamese Newspaper
Browsing Category

Bình Luận

MAKE AMERICA DIRTIER

Nguyễn Thơ Sinh Nếu bạn đọc nghe phát biểu: Immigration makes America dirtier - Di dân làm cho nước Mỹ dơ bẩn…

“Vòi rồng”

Nguyễn Thơ Sinh Vòi rồng là gì? Câu hỏi đó có thể ít khi bạn thắc mắc. Tuy nhiên nếu bạn biết Alabama vừa trải…
error: Content is protected !!