Thời Báo Vietnamese Newspaper
Browsing Category

Bình Luận

THOÁT ÁCH SỚM

Nguyễn Thơ Sinh Cuối cùng Thủ tướng Theresa May của Anh đã từ chức. Trò chơi “cái vòng danh lợi cong cong” đã…

LẮM MỢ…

Nguyễn Thơ Sinh Ông bà mình có câu: Vắng mợ chợ vẫn đông. Gẫm kỹ lại, điều này đúng với nhiều ngữ cảnh, trong đó…
error: Content is protected !!