Thời Báo Vietnamese Newspaper
Browsing Category

Bình Luận

LẲNG LƠ

Nguyễn Thơ Sinh Lẳng lơ cũng chẳng có mòn, Chính chuyên cũng chẳng sơn son để thờ. (Ca…

I’M F***ED

Nguyễn Thơ Sinh Người Việt mình có câu: Thức khuya mới biết đêm dài, ở lâu mới biết lòng người có nhân. Rồi…

CẢN TRỞ CÔNG LÝ

Mai Loan Trong những ngày vừa qua, TT Trump tiếp tục bực mình và giận dữ trước những dư âm về bản báo cáo của…

THÁNG NĂM

Nguyễn Thơ Sinh Chiết tự cho vui: “Năm tháng” và “tháng năm” có hai nghĩa khác nhau. “Năm tháng” (a) hàm ý nói…
error: Content is protected !!