Thời Báo Vietnamese Newspaper
Browsing Category

Chuyên Mục

Viết từ Saigon: CÂY XĂNG

Saigon cô nương Có một thứ hàng hóa mà thiên hạ cần dùng suốt 365 ngày trong năm là xăng. Có thứ gì “nhạy cảm”…
error: Content is protected !!