Canada đặc miễn cho các sinh viên Mỹ qua biên giới.

Windsor, Ontario: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 29 tháng 7, chính quyền liên bang Canada đã đặc miễn cho các sinh viên Hoa Kỳ, đã xin và đã được các trường đại học Canada nhận vào năm thứ nhất vào khóa học mùa thu sắp đến, được quyền nhập cảnh Canada.
Hiện nay như chúng ta đã biết là biên giới Canada -Hoa Kỳ vẫn còn đóng cửa, không cho người qua lại ngoại trừ những người cần kíp như các nhân viên y tế, cũng như những tài xế lái xe vận tải chở hàng qua lại.
Theo những tin tức loan báo thì những sinh viên Mỹ xin học ở các trường đại học Canada trong năm đầu, không cần phải có giấy chấp thuận cho học (study permit) khi qua biên giới
Bà Anna Marti ở tiểu bang New York có đứa con gái được chấp thuận vào học năm đầu của trường đại học McGill là một trong số những bậc phụ huynh của những sinh viên Mỹ được nhận vào các trường đại học Canada, đã vận động với các thượng nghị sĩ, để giúp con của họ có thể qua Canada học.
Tưởng cũng nên nói thêm là có rất nhiều sinh viên Mỹ đã xin học ở các trường đại học Canada vì học phí ở các trường đại học Canada rẻ hơn so với học phí của các trường đại học Mỹ.

More Stories...