Cần sa và du lịch qua Mỹ

Một luật sư di trú người Hoa Kỳ vừa cho biết là số người Canada qua biên giới Mỹ bị cấm nhập cảnh, vì những người này đã thú nhận với nhân viên an ninh biên giới Hoa Kỳ, là họ đã hút cần sa trước khi Canada hợp thức hóa viêc sử dụng cần sa, ngày một gia tăng!
Luật sư di trú Len Saunders, một người sinh ở Canada và hiện hành nghề tại thành phố Blaine, tiểu bang Washington, cho biết nhân viên an ninh biên giới Mỹ sẽ không hỏi những người Canada là họ có hút cần sa mới đây hay không vì Canada đã hợp thức hóa cần sa vào tháng 10 năm 2018, mà chỉ hỏi là có hút cần sa trong thời gian những năm trước tháng 10 năm 2018.
Nếu có những người bị hỏi mà thú nhận, thì nhân viên an ninh biên giới Mỹ có quyền cấm những người thú nhận này, không cho nhập cảnh vào Canada.
Vì thế những người Canada khi qua biên giới mà bị nhân biên biên phòng Mỹ hỏi là có hút cần sa trước tháng 10 năm 2018 hay không, thì phải trả lời ra sao?
Các luật sư di trú thì khuyến cáo là những người bị hỏi phải trả lời thật, nhưng có quyền từ chối trả lời câu hỏi này.

More Stories...