Cắn phải một hàu gần muốn gãy răng, nhưng lại tìm được 48 viên hạt trai.

Victoria, British Columbia; Ông Eric Bourquin, một người đàn ông ở thành phố Victoria, tỉnh bang British Columbia đã trải qua một kinh nghiệm “đau đớn” nhưng đã khám phá ra một điều thú vị, khi đến ăn tối tại nhà một người bạn.
Trong bữa ăn tối có món hàu ( oyster) và ông Bourquin cắn phải vỏ một con hàu và có cảm tưởng là con hàu này quá cứng, muốn gẫy răng. Ông có cảm tưởng như trong miệng ông có hàng loạt những viên sạn, và khi nhổ những viên sạn này ra thì mới biết là những hạt trai: có đến 48 viên hạn trai lớn nhỏ đủ cỡ.
Ông Bourquin đã chia số hạt trai này ra làm 2 phần: một phần cho bà vợ và một nửa còn lại cho chủ nhà, người đã mời vợ chồng ông đến ăn tiệc.
Không thấy nói gì về giá trị của 48 viên hạt trai này?

More Stories...