Calgary sẽ giảm lệ phí cấp giấy phép kinh doanh

Một ủy ban trong Hội đồng Thành phố Calgary (Calgary City Council – CCC) hôm thứ Tư 9-10 cho biết đã chấp thuận một số giải pháp nhằm giúp đỡ các doanh nghiệp nhỏ bằng cách sẽ cắt giảm các chi phí mà các doanh nghiệp nhỏ này phải trả khi xin giấy phép kinh doanh (business licence).
Cụ thể, nếu như những thay đổi mới được CCC thông qua vào cuối tháng này, các chủ doanh nghiệp ở Calgary có thể sẽ được giảm 10% phí cấp giấy phép kinh doanh. Đây là một phần trong mục tiêu đã được tuyên bố nhằm làm cho việc “điều hành hoạt động một doanh nghiệp” ở Calgary trở nên “rẻ tiền và dễ dàng hơn”.
Một nghị viên CCC tên là Ward Sutherland xác nhận khoảng cắt giảm 10% nói trên là một phần trong một số thay đổi về “hiệu quả kinh doanh”, phát xuất từ những cuộc tham vấn ý kiến với cộng đồng các doanh nghiệp.
Việc cắt giảm phí cấp giấy phép kinh doanh ngược lại sẽ khiến cho thành phố Calgary mất trắng khoảng $1 triệu thu nhập mỗi năm.
Ngoài việc giảm lệ phí giấy phép kinh doanh, thành phố Calgary cũng có ý định bãi bỏ những yêu cầu cần phải có nhiều cuộc thanh tra địa điểm kinh doanh, và cũng sẽ bỏ luôn yêu cầu một số cơ sở làm ăn “rủi ro thấp” phải xin các “police information checks”.
Những thay đổi nói trên sẽ được trình lên CCC để bàn luận vào cuối tháng 10.

More Stories...