Các nữ tu lái mô-tô để quyên tiền giúp khám bệnh cho trẻ em

Một số người so sánh rằng các nữ tu và những tay lái xe mô-tô chỉ có một điểm giống nhau duy nhất là họ thường xuất hiện với đồng phục màu đen. Nhưng lần này, họ sẽ có cùng chung một mục đích từ thiện và cùng kết hợp để thực hiện điều này.
Đó là họ sẽ chung tay tham dự trong một cuộc đua trên xe mô-tô dài 40 dặm, có tên là Nun Run nhằm gây quỹ cho sáng hội Christus Foundation để tài trợ cho các dịch vụ khám bệnh cho trẻ em ở trường học. Đây là lần thứ 15 cuộc chạy đua thường niên này được tổ chức tại khu East End của Houston, vào ngày 26/10.
Bất cứ ai có xe mô-tô muốn tham dự vào cuộc chạy đua từ thiện này có thể tham dự bằng cách đóng góp số tiền hiến tặng là $35. Họ có thể tăng đôi số tiền đóng góp để có thể chở thêm một nữ tu ngồi ở băng sau, bắt đầu từ điểm khởi hành ở địa điểm Villa de Matel, 6510 Lawndale để chạy đến điểm dừng là quán nước Topwater Grill ở thị xã San Leon.
Mục đích của cuộc chạy đua từ thiện này là nhằm gây quỹ để giúp đỡ cho những gia đình nghèo khó để cho các em nhỏ được hưởng các dịch vụ chăm sóc y tế căn bản. Các em học sinh tại 16 trường học trong vùng Houston sẽ được hưởng các dịch vụ như chích ngừa, cố vấn về sức khoẻ tâm thần nhờ vào số tiền gây quỹ này. Sáng hội từ thiện này đã được thành lập được hơn 50 năm, và mỗi năm đã cung cấp hơn 12,000 dịch vụ y tế cho các em học sinh thuộc các gia đình nghèo khó. Muốn ghi danh và biết thêm chi tiết, xin vào trang mạng ChristusFoundation.org hoặc gọi số điện thoại 713-803-1808.

Tin tức khác...

Đăng ký nhận tin tức qua email