Các nông gia sản xuất si rốp , kêu trời khi cuồng phong làm trốc gốc trên 15 ngàn cây Phong.

Montreal: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 9 tháng 9, thì các nông gia sản xuất sí rốp lấy từ cây Phong, đã mất mát lớn khi những trận cuồng phong thổi đến vùng trung tâm của tỉnh bang Quebec trong hôm thứ tư tuần trước, đã làm trốc gốc từ 15 ngàn cây phong cho đến 20 ngàn cây phong.
Trong số những cây phong bị trốc gốc này có khoảng 4, 500 cây là của riêng của gia đình ông Richard Fleury.
Ông Fleury cho biết là khu rừng phong dùng để lấy mật là tài sản và nguồn lợi tức của đại gia đình ông truyền liên tiếp từ 5 thế hệ qua.
Ông Fleury cũng cho biết là gia đình ông sẽ cần 2 năm để dọn dẹp và sẽ cần từ 60 năm cho đến 70 năm nữa, để những cây phong mới trồng sẽ cho lợi tức cho gia đình ông như hiện nay!

More Stories...