Các ngân hàng lớn ở Canada tiếp tục kiếm thêm lợi nhuận

Toronto: Trong hôm thứ ba ngày 1 tháng 12, hai ngân hàng lớn của Canada là ngân hàng Nova Scotia và ngân hàng Montreal đã cho công bố lợi nhuận.
Tuy rằng thị trường địa ốc bớt nóng, nền kỹ nghệ dầu khí ở các tỉnh bang miền tây suy thoái, nhưng các ngân hàng lớn ở Canada vẫn kiếm được những số lợi nhuận khổng lồ.
Trong quý thứ 3 của năm 2015, lợi nhuận của ngân hàng Nova Scotia gia tăng 8 phần trăm và ở mức 1.8 tỷ dollars. Ngân hàng Nova Scotia vẫn duy trì tiền lời cổ phần là 70 xu cho mỗi ba tháng.
Mức tiền lời cổ phiếu của ngân hàng Nova Scotia là 4.60 phần trăm.
Ngân hàng Montreal đã kiếm được 1.2 tỷ dollars trong quý thứ ba, gia tăng 13 phần trăm so với số lợi nhuận của quý thứ ba năm ngoái. Ngân hàng Montreal cho gia tăng tiền lời cổ phần mỗi ba tháng thêm 2 xu và ở mức 84 xu. Mức tiền lời cổ phiếu của ngân hàng Montreal hiện nay là 4.19 phần trăm.
Ngân hàng Montreal cũng cho biết sẽ mua lại trên thị trường chứng khoán một số cổ phiếu tổng cộng 15 triệu cổ phiếu. Điều này cũng là một dấu hiệu cho thấy trị giá của cổ phiếu ngân hàng này quá rẻ?

Tin tức khác...

Đăng ký nhận tin tức qua email