Các First Nations ở B.C. được hưởng 7% thu nhập từ Công ty Xổ Số B.C.

Chính quyền B.C. hồi tuần trước đã trình một dự luật, để nếu như được thông qua, sẽ cho phép các Fist Nations trong tỉnh bang được cấp 7% thu nhập ròng hằng năm từ công ty xổ số tỉnh bang (BCLC – B.C. Lottery Corporation) trong vòng 23 năm tới, tổng cộng sẽ là khoảng $3 tỷ đến trước năm 2045.
Dự luật nói trên là kết quả của một cam kết của chính quyền tỉnh bang hồi tháng 11 năm ngoái là sẽ đúc kết một thỏa thuận dài hạn 25 năm nhằm chia $100 triệu hằng năm với các cộng đồng người bản địa. Vì biết chính quyền đôi khi có thể hành động chậm chạp, cho nên đảng Tân Dân Chủ (NDP) đã chi rồi $194.84 triệu cho các First Nations theo một thỏa thuận tạm thời 2 năm nhằm bảo đảm sẽ không có sự trì hoãn nào trong lúc các sửa đổi cho Đạo Luật Kiểm soát Cờ bạc (Gaming Control Act) được trình ra lập pháp tỉnh bang.
Cần biết, tất cả các B.C. First Nations đều có quyền nhận một phần tiền, nhưng trước tiên cần phải trở thành các bên của một thỏa thuận hợp tác hạn chế bằng cách liên lạc với B.C. First Nations Gaming Revenue Sharing Limited Partnership, tức là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý và phân phối số tiền đó cho các First Nations địa phương. Đã có nhiều First Nations ghi danh vào tổ chức này kể từ tháng 9. Sáu lãnh vực mà các First Nations có thể sử dụng nguồn tiền nhằm ủng hộ sự tự trị là:
• Y tế và sức khỏe
• Hạ tầng, an toàn, giao thông và nhà ở.
• Phát triển kinh tế và thương mại.
• Giáo dục, văn hóa, ngôn ngữ và đào tạo.
• Phát triển cộng đồng và bảo vệ môi trường.
• Tăng cường năng lực, quản lý tài chính và cai quản.
Đã có một vài First Nations đã bắt đầu nhận được tiền từ thỏa thuận tạm thời nói trên.

More Stories...