Các chính quyền địa phương cố gắng giữ an toàn cho cử tri khi đi bầu sớm ở vòng sơ bộ

Vì dịch bệnh Covid-19, chính quyền tiểu bang vào giờ chót đã quyết định dời ngày bầu cử sơ bộ tại Georgia từ ngày 24/3 đến ngày 19/5. Tuy nhiên, trước đó cũng đã có hơn 275,000 cử tri đi bỏ phiếu sớm, một tỉ lệ gia tăng hơn gấp đôi so với năm 2016.
Văn phòng Bộ trưởng Nội vụ Brad Raffensperger đang khuyến khích các cư dân có thể bỏ phiếu qua đường bưu điện, và đã gửi phiếu bầu về nhà kể từ ngày 30/3 vừa qua cho bất cứ cư dân nào đã có thẻ ghi danh cử tri để bầu khiếm diện. Tuy nhiên theo luật định, mỗi tỉnh hạt phải tổ chức ít nhất là 1 địa điểm để cho cử tri được quyền đi bỏ phiếu sớm từ 3 tuần lễ trước ngày bầu cử, tức là ngày 27/4.
Nhưng việc thực hiện những cuộc bỏ phiếu của cử tri tại phòng phiếu trong tình cảnh hiện nay đã trở thành những thử thách cho các cơ quan tại địa phương vì sự hiện diện của nhiều cử tri trong các phòng đầu phiếu, cộng với các máy điện toán bấm nút trên màn hình để lựa chọn ứng viên đều là những rủi ro đáng kể trong việc phòng chống nguy cơ lây nhiễm coronavirus.
Các chính quyền ở những tỉnh hạt Fulton, DeKalb, Cobb và Gwinnett đang đúc kết những chi tiết cho việc thực hiện các vụ bỏ phiếu sớm này trong một tình huống đặc biệt chưa bao giờ xảy ra. Hầu hết sẽ tuân theo những lời khuyến cáo của cơ quan CDC cũng như các giới chức y tế công cộng nhằm thực hiện những cuộc bỏ phiếu sao cho bớt có nguy cơ bị lây nhiễm cho cư dân. Con số các nơi bỏ phiếu sớm cũng sẽ bị giảm bớt, phần lớn vì nhiều người tránh đi ra ngoài vào lúc này, cũng như con số các nhân viên làm việc tại phòng phiếu cũng sẽ giảm nhiều hơn so với lúc bình thường.

More Stories...