Burnaby, B.C. tuyên bố tình trạng khẩn cấp về khí hậu

Thành phố Burnaby vừa gia nhập cùng với nhiều thành phố, thị trấn thuộc vùng Metro Vancouver khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp về khí hậu.
Đây là thành phố thứ 8 ở Metro Vancouver đưa ra một tuyên bố như thế. Trong một tuyên bố xác nhận sự việc, Burnaby nói sẽ chỉ đạo (hướng dẫn) các nhân viên của mình phát triển một kế hoạch với mục tiêu là đến trước năm 2050 phải đạt tới được tình trạng (tạm dịch) “trung hòa carbon) (carbon-neutrality). Họ cũng đã cam kết sẽ đạt tới các mục tiêu mới về giảm thải các chất khí gốc carbon gây ra hiệu ứng nhà kính: cụ thể là sẽ giảm 45% trước năm 2030, và giảm 75% trước năm 2040.
Thị trưởng Burnaby Mike Hurley trong một tuyên bố hôm thứ Hai 9-9 tin tưởng rằng việc chuyển tiếp sang “carbon neutrality” sẽ giúp “gia tăng sức khỏe, khả năng phục hồi và bền vững của môi trường”.
Một nhóm cư dân và nhà hoạt động môi trường Burnaby, nhóm tự gọi là Liên minh Thế lực Thiên/Tự nhiên (Force of Nature Alliance), đã tập hợp ở tòa thị chánh Burnaby để chào mừng quyết định nói trên. Trong một tuyên bố, họ cũng thúc giục thành phố áp dụng những sáng kiến như: phải có cơ sở hạ tầng tốt hơn cho người đi bộ và người đạp xe đạp, phải khuyến khích nhiều hơn các phương tiện giao thông công cộng, và phải xây dựng nhiều loại nhà tiết kiệm năng lượng hơn (energy-efficient homes).
Cần biết, kể từ đầu năm 2019, các thành phố Vancouver, Richmond, New Westminster, Port Moody, West Vancouver, và cả thành phố và đặc khu North Vancouver cũng đều đã tuyên bố các tình trạng khẩn cấp tương tự về khí hậu.

More Stories...