Thời Báo Vietnamese Newspaper

Bộ quốc phòng Mỹ gửi 5,200 quân đến biên giới Mễ Tây Cơ

Hoa Thịnh Đốn: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 29 tháng 10, bộ quốc phòng Mỹ đã gửi 5,200 binh sĩ đến biên giới Mễ Tây Cơ, để ngăn chận sự xâm lấn của đoàn người di dân Nam Mỹ đang trên đường đến biên giới.
Tuy nhiên khoảng cách từ chỗ đoàn lữ hành đến biên giới cũng còn cả ngàn cây số và những di dân này sẽ còn phải trải qua nhiều tuần lặn lội.
Theo bản tin của bộ quốc phòng Mỹ thì những binh sĩ được gửi đến biên giới, với mục đích trợ giúp cơ quan an ninh thuế quan và biên phòng biên giới.
Số quân nhân được gửi đến còn có kèm những trực thăng, dễ dàng cho việc nhận diện những người vượt biên giới.
Lực lượng binh sĩ này sẽ được gửi đến những vùng biên giới ở các tiểu bang Texas, Arizona và California.
Nhiều dư luận chỉ trích là tổng thống Trump muốn dùng chuyện di dân như là một đòn chính trị để thu hút thêm những người ủng hộ ông và đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ quốc hội Mỹ sắp diễn ra?

Comments are closed.

error: Content is protected !!