Thời Báo Vietnamese Newspaper

Biểu tình phản đối ông Trump diễn ra ở Hoa Kỳ

Hoa Thịnh Đốn: Trong hôm thứ hai ngày 18 tháng 2, ngày Tổng Thống ở Hoa Kỳ, hàng loạt những cuộc biểu tình phản đối việc tổng thống Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp, để có thể sử dụng ngân sách của bộ quốc phòng để dùng vào việc xây bức tường biên giới.
Tại quảng trường Lafayette, đối diện với tòa Bạch Ốc, hàng trăm người đã tụ tập biểu tình phản đối ông Trump.
Theo bà Elizabeth Beavers, một trong những người biểu tình thì chuyện ông Trump gọi là chuyện khẩn cấp là chuyện mà ông ta đã dự định từ 3 tuần trước, và ngay sau khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp là ông tổng thống này đã đi đánh gôn. Cũng theo bà Beavers thì chuyện khẩn cấp thật sự có ở Hoa Kỳ là chuyện có ông Trump trong tòa Bạch Ốc.
Theo nhữg thống kê thì trong ngày Tổng Thống, có khoảng 50 ngàn người xuống đường biểu tình chống ông Trump ở 275 thành phố lớn nhỏ ở Hoa Kỳ, gồm cả những cuộc biểu tình ở các thành phố Los Angeles, New York, Chicago, Houston…
Cũng trong hôm thứ hai, 16 tiểu bang Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện ông Trump cho là ông này đã sử dụng quyền lực bất hợp pháp, lấy tiền mà quốc hội đã dành cho các dịch vụ khác, để xây bức tường biên giới.

Comments are closed.

error: Content is protected !!