Thời Báo Vietnamese Newspaper

Bệnh viện St. Luke ngưng ghép tim sau khi 2 bệnh nhân thiệt mạng

Bệnh viện St. Luke của trường Đại học Y Khoa Baylor đã quyết định tạm thời ngưng chương trình ghép tim trong hai tuần lễ sau khi đã có hai bệnh nhân thiệt mạng trong những tuần lễ gần đây. Tổng giám đốc của bệnh viện là ông Doug Lawson đã loan báo quyết định này vào ngày thứ Sáu cuối tuần qua trên các diễn đàn thông tin xã hội, và cũng nói thêm rằng Hội đồng Quản trị của bệnh viện St. Luke sẽ triệu tập một uỷ ban đặc biệt để duyệt lại chương trình phẫu thuật này.
Đây là một bệnh viện rất có uy tín trong số các bệnh viện hàng đầu tại khu Texas Medical Center tại Houston, chuyên khoa về điều trị bệnh tim với chương trình ghép tim rất nổi tiếng trên toàn cầu. Ông Lawson cho biết là ban giám đốc cũng như hội đồng quản trị sẽ duyệt xét lại trường hợp hai vụ giải phẫu ghép tim gần đây, đồng thời cũng duyệt xét lại chương trình ghép tim cũng như tham khảo thêm sự đóng góp của nhiều chuyên gia về giải phẫu trong ngành này. Ông Lawson nói thêm rằng sự kiện đã có hai bệnh nhân mới vừa bị thiệt mạng trong những vụ giải phẫu mới nhất đòi hỏi ban giám đốc phải có một duyệt xét sâu rộng chương trình giải phẫu ghép tim trước khi có thể tiếp tục trở lại như bình thường.

Comments are closed.

error: Content is protected !!