Thời Báo Vietnamese Newspaper

Ba nhà hoạt động dân chủ trẻ của Hong Kong được tha bổng

Ba gương mặt tiêu biểu của phong trào đòi dân chủ ở Hong Kong đã được tha bổng trong phiên xử hôm 6/2. Tuy nhiên, họ không hoàn toàn hài lòng về phán quyết của tòa.

Hoàng Chi Phong (Joshua Wong), La Quán Thông (Nathan Law) và Châu Vĩnh Khang (Alex Chow) trong phiên xử phúc thẩm vào tháng 8/2017 đã bị kết án từ 6 đến 8 tháng do vai trò của họ trong phong trào biểu tình đòi dân chủ mang tên phong trào Dù Vàng vào mùa thu năm 2014. Ba nhà hoạt động trẻ này đã kháng án lên Tòa Thượng Thẩm.

Vài phút sau phán quyết của Tòa Thượng Thẩm bác bỏ phán quyết của Tòa Phúc Thẩm, Hoàng Chi Phong, lãnh đạo trẻ biểu tượng của phong trào sinh viên đòi dân chủ ở Hong Kong, ra phát biểu trước các ống kính truyền hình trên sân của Tòa Thượng Thẩm, nằm ở trung tâm Hong Kong. Anh được tự do, nhưng không tỏ vẻ hài lòng.

Châu Vĩnh Khang, lớn tuổi nhất trong 3 sinh viên này, vào lúc diễn ra phong trào Dù Vàng còn là sinh viên làm luận án văn chương và là tổng thư ký liên đoàn sinh viên, thì giải thích rằng đây chỉ là một thắng lợi nửa vời. “Nếu đọc kỹ phán quyết thì sẽ thấy phán quyết này vẫn kết luận rằng hành động bất phục tùng dân sự của chúng tôi mang tính bạo lực”. Chính điểm đó là điều có thể gây ra nhiều hệ lụy cho những hành động phản kháng sau này của họ.

Comments are closed.

error: Content is protected !!