B.C. cho phép thiếu niên 16, 17 tuổi ghi danh trước để đi bầu

Chính quyền B.C. hôm thứ Năm 31-10 xác nhận đang sửa đổi Đạo Luật Bầu cử B.C. (B.C.’s Election Act – BCEA) để cho phép các thanh thiếu niên 16, 17 tuổi được đăng ký trước vào danh sách cử tri để có thể sẵn sàng bầu cử khi bước sang tuổi 18.
Đây là một trong nhiều thay đổi trong đó có việc tận dụng kỹ thuật đếm số phiếu bầu, in lá phiếu, và theo dõi số người đã bỏ phiếu. Những thay đổi này còn có mục đích cải thiện việc chia sẻ các dữ liệu, đẩy nhanh công tác báo cáo kết quả bầu cử, cũng như cho các công dân sự linh động hơn về cách thức và khi nào thì họ có thể đi bỏ phiếu.
Cần biết, dân số của B.C. đã tăng 1.2 triệu kể từ năm 1995, lần cuối cùng lúc có những thay đổi lớn trong BCEA.
Thủ lãnh đảng Xanh B.C., Andrew Weaver, tin rằng việc tạo ra các hệ thống cho phép đăng ký sớm sẽ hạ thấp các rào cản cho những người đã đến tuổi và lần đầu tiên đi bầu. Hồi năm 2017, là một phần trọng cuộc vận động tranh cử của mình, đảng này đã từng hứa sẽ hạ thấp tuổi đi bầu xuống 16.
Theo giám đốc ủy ban bầu cử B.C. Anton Boegman, những lợi ích quan trọng nhất của các thay đổi nói trên bao gồm việc phục vụ tốt hơn các cử tri, cải thiên việc chia sẻ các dữ liệu bầu cử, một quá trình báo cáo kết quả bầu cử nhanh chóng, và đặc biệt là tạo cơ hội cho những người trẻ tuổi tham gia tốt hơn vào các cuộc bầu cử và tiến trình dân chủ. Tỷ lệ tham gia cho những người tuổi trong khoảng 18 – 24 trong các cuộc bầu cử tỉnh bang ở B.C. hiện nay đang thấp hơn nhiều so với các nhóm tuổi khác.

More Stories...