B.C. chỉ cho phép tăng tối đa 2.6% tiền thuê nhà

Chính quyền B.C. hôm thứ Năm 5-9 thông báo chỉ sẽ cho phép các chủ nhà được tăng tiền thuê nhà lên tối đa ở mức này trong năm 2020, sau khi đã tính tỷ lệ lạm phát hàng năm của tỉnh.
Mức gia tăng nói trên không cao như trước đây và năm sau sẽ đánh dấu là năm thứ hai có các quy định mới của tỉnh bang nhằm giới hạn mức gia tăng tiền thuê nhà theo tỷ lệ lạm phát.
Cần biết, dưới những quy định cũ, chủ nhà có thể tăng tiền thuê theo tỷ lệ lạm phát “cộng thêm 2%” (landlords could raise rents by the cost of inflation plus two per cent). Tuy nhiên hồi năm ngoái một “lực lượng hành động” của tỉnh đã đề nghị loại bỏ khoản 2% cộng thêm đó, và đề nghị này đã được nội các chính quyền B.C. chấp nhận ngày 26-9-2018. Mức gia tăng tối đa cho phép nói trên cho năm 2020 sẽ thấp hơn mức tối đa 4.6% dưới những quy định cũ.
Các chủ nhà ở B.C. có thể chọn cách tăng tiền thuê lên 1 lần một năm, và phải báo trước cho người thuê nhà 3 tháng bằng cách dùng một mẫu thông báo tăng tiền thuê đã được chính quyền chấp thuận (government-approved notice of rent increase form).
Cho năm 2019, B.C. Residential Tenancy Branch đã từng ấn định tỷ lệ tăng ở mức 4.5%, trong đó 2.5% là có tính vào tỷ lệ lạm phát “cộng thêm 2% nữa”, trở thành mức gia tăng lớn nhất kể từ năm 2004. Tuy nhiên, chỉ 9 ngày sau thì mức tăng đó đã bị bãi bỏ khi chính quyền tỉnh bang tuyên bố sẽ thay đổi các quy định nhằm loại đi khoản “add-on” 2% ấy. Nguyên nhân là đã có quá nhiều người thuê nhà kêu than rằng họ đang tiếp tục vật lộn với chi phí nhà cửa cao “trên trời” trên toàn tỉnh. Cuối cùng thì trong năm nay tỷ lệ tăng được ấn định là 2.5%.

More Stories...