Ăn xin thời Đại Dịch

Hình một người ăn xin ở thành phố Toronto do phóng viên hãng thông tấn CP chụp hôm 16 tháng 6 năm 2020
Có thể với cái cần câu xin tiền, người ta sẽ cho ông ta nhiều tiền hơn vì họ cảm thấy”an toàn”?

More Stories...