Alberta xây 15 trường mới

Thông tin này vừa được chính quyền Alberta công bố hôm thứ Sáu 1-11 – một phần của 25 dự án mới về giáo dục cho toàn tỉnh bang.
Trong 4 trường học mới mà Calgary sẽ có, có 1 đã được mọi người từ lâu chờ đợi trong cộng đồng Coventry Hills ở đông-bắc thành phố. Tại một cuộc họp báo ở Calgary trong cùng ngày, bộ trưởng giáo dục Alberta Adriana LaGrange đã công bố các khoản tài trợ cho tất cả 15 trường mới này, cũng như sẽ tài trợ để thay 6 trường, và hiện đại hóa 4 trường khác.
Theo kế hoạch đầu tư cơ bản trong ngân sách 2019 của chính quyền đảng bảo thủ thống nhất Alberta (UCP), tổng cộng chính quyền sẽ tài trợ xây 7 trường học mới trong vùng phân nửa phía nam của tỉnh. Khu vực Calgary cũng sẽ có các trường tiểu học và trung học mới ở đông-nam Auburn Bay, và 1 trường tiểu học Công giáo/hoặc trung học cơ sở ở Cochrane. Đây là một phần trong dự án đầu tư $397 triệu của Alberta trong 5 năm tới nhằm xây các trường mới trên toàn tỉnh.
Dưới đây là danh sách đầy đủ các trường học mới cho vùng miền nam Alberta:
1 trường tiểu học (từ nhà trẻ đến lớp 4) ở Auburn Bay, Calgary.
1 trung học cơ sở (từ lớp 5 đến lớp 9) cũng ở Auburn Bay, Calgary.
1 trung học từ lớp 10 đến lớp 12 ở Bắc Calgary.
1 trung học cơ sở/hoặc 1 trung học từ lớp 7 đến lớp 12 ở Langdon.
1 trường Công giáo cho Morrin.
1 trường tiểu học cơ sở Công giáo/hoặc 1 trung học cơ sở Công giáo từ nhà trẻ đến lớp 9 ở Cochrane. Và:
1 trung học cơ sở từ lớp 6 đến lớp 9 cho Red Deer.
Ngân sách của Alberta còn bao gồm $1.4 tỷ để tiếp tục thực hiện trong 4 năm tới các dự án trường học đã được công bố trước đây. Số tiền này bao gồm $123 triệu để xây 250 phòng học mới nhằm giải quyết những nhu cầu cấp bách nhất về bổ sung chỗ học trên toàn tỉnh bang. Tỉnh bang đang thực hiện hơn 60 dự án, và 27 theo dự kiến sẽ mở cửa cho niên học 2020-21.

More Stories...