Alberta vẫn thiếu bác sĩ gia đình

Một phúc trình từ Viện Thông tin Y tế Canada (Canadian Institute for Health Information – CIHI) vừa cho thấy mặc dù nguồn cung cấp bác sĩ gia đình trong cả nước vẫn đang tiếp tục phát triển “nhanh hơn dân số”, nhưng có tới 18% dân số Alberta (trên thực tế là trong 5 người thì có gần 1 người) hiện vẫn không có lấy một bác sĩ thường xuyên cho mình, và các vùng thôn quê, cũng như các cộng đồng người bản địa thường là thiếu bác sĩ trầm trọng.
Theo phúc trình nói trên thì chỉ có 7% số bác sĩ gia đình ở Alberta là đang hành nghề trong những vùng như thế. Theo lời ông Geoff Ballinger, người quản lý các thông tin về các bác sĩ tại CIHI thì tỷ lệ này còn thấp hơn cả trung bình quốc gia (dưới 8%). Cũng theo ông ta, mặc dù ngay bây giờ Canada có tới khoảng 90,000 bác sĩ gia đình nhưng mà Alberta cũng chỉ có hơn 10,800 mà thôi.
Cần biết, từ năm 2014 đến năm 2018, trong khi dân số Canada chỉ tăng 4.6% thì số lượng bác sĩ gia đình đã tăng 12.5%. Năm 2018 đánh dấu là năm thứ 12 liên tiếp Canada có số lượng bác sĩ gia đình gia tăng vượt cả tỷ lệ gia tăng dân số.
Cũng theo phúc trình nói trên của CIHI, hiện nay Canada có nhiều nữ bác sĩ gia đình hơn bao giờ hết. Trong suốt 5 năm qua, số lượng này đã tăng 21%. Trái lại, trong suốt cùng khoảng những năm đó, số lượng nam bác sĩ gia đình thì chỉ tăng có 7%.

More Stories...