TIN LẠ BỐN PHƯƠNG

CHUYÊN MỤC

Bạn Đọc Viết

Người lính chết trẻ

Phùng Annie Kim   Người lính chết trẻ của Phùng Annie Kim là câu chuyện hơn 40 năm sau của chiếc trực thăng U-H1 bị bắn rơi trong cuộc hành quân Hạ Lào năm 1971. Sự việc, khung cảnh chuyện kể là có thật nhưng danh tính nhân vật trong truyện... Read more

Đời Sống

KIẾN THỨC

Ðời sống ở Lý Sơn

Bài – ảnh: Trần Công Nhung   Lịch sử đã chứng minh từ Văn Lang đến Ðại Việt…, nước ta từ Bắc đổ dần vào Nam. Có những thời kỳ nội chiến triền miên nhưng việc mở mang bờ cõi vẫn không ngừng. Ngay cả hôn quân Lê Chiêu Thống cũng không xẻ thịt tổ […... Read more

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT