TIN LẠ BỐN PHƯƠNG

CHUYÊN MỤC

Bà Thái Anh Văn khôn nhất

Ngô Nhân Dụng Ngay lúc bầu cử sơ bộ trong đảng Cộng Hòa, nhiều người Mỹ chọn ông Donald Trump vì họ chán ngán các chính trị gia chuyên nghiệp. Trong ba cuộc tranh luận, lần nào bà Hilary Clinton cũng thắng, vì bà nói năng khôn ngoan, khéo léo quá, trong khi ông Trump [... Read more

Bạn Đọc Viết

Câu chuyện tìm mẹ

Tấm ảnh mà Hiếu (tên trong khai sanh gốc là Nguyễn Khoa Cần Thơ, sau làm lại khai sanh, chính thức trong giấy tờ là Lương Khải Thiên Ân) luôn mang theo bên mình để ghi khắc ngày rước lễ lần đầu mà Hiếu đứng bên cạnh bà Hai Trắng, người má n... Read more

Đời Sống

KIẾN THỨC

Rú Chá mùa khô

Bài – ảnh: Trần Công Nhung   Thời tiết năm 2015 hạn hán khắp nơi, khiến cho nhiều nông trại bị hủy vì không nước tưới. Tiểu bang California (Mỹ) cam nho vừa ra trái phải bỏ cháy nắng. Việt Nam, tại các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận dân không đủ nước dùng trong... Read more

ENGLISH

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT