TIN LẠ BỐN PHƯƠNG

CHUYÊN MỤC

Bạn Đọc Viết

Chúng con thà chết

khê kinh kha chúng con cúi đầu lạy cha lạy mẹ hãy để chúng con trung thực với cõi lòng bởi lòng con cũng như lòng bạn trẻ quá ngận ngùi nhìn đất nước tang thương đừng mắng trách hãy để chúng con anh dũng bởi giặc Tầu đang xâm chiếm quê hươn... Read more

Đời Sống

KIẾN THỨC

Ðào Duy Từ và Lũy Thầy

Bài – ảnh: Trần Công Nhung   “Ðào Duy Từ và Lũy Thầy”, tựa bài ngắn ngủi này bao hàm ba ý nghĩa: Ðào Duy Từ (tên người) Lũy (thành lũy) Thầy (danh xưng nghề nghiệp). Trong suốt dòng lịch sử Việt Nam có bao nhiêu là anh hùng liệt nữ đã viết nên những […... Read more

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT