Bạn Đọc Viết

Phượng và Tôi

DL Bui Ngày tôi ra tù, trời nắng thật đẹp. Tôi đứng bên đường đón xe về thành phố, người nhẹ tênh, không có hành trang, chỉ có một ít tiền nhận được từ những ngày công tôi làm trong xưởng mộc của trại giam. Kim Thoa đã dọn về căn nhà mới mu... Read more

Đời Sống

KIẾN THỨC

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT