Bạn Đọc Viết

Cờ mình!

Bùi Đức Tính Về tới nhà, thấy điện thoại có tin nhắn, thằng Hai mở máy nghe. Anh Kỳ dặn nó: gọi lại anh vào lúc 7 giờ 10. Gọi bằng “Anh” là theo ý của anh. Đúng ra anh Kỳ là bậc thầy, bậc Niên Trưởng, theo tuổi đời và binh nghiệ... Read more

Đời Sống

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT