TIN LẠ BỐN PHƯƠNG

CHUYÊN MỤC

Bạn Đọc Viết

Đời Sống

KIẾN THỨC

Lý Sơn và tín ngưỡng (2)

Bài – ảnh: Trần Công Nhung   Lý Sơn là huyện đảo rộng chưa tới 10km2, gồm 2 đảo: đảo Lớn và đảo Bé. Huyện có 3 xã: An Vĩnh, An Hải và An Bình (đảo Bé). Như đã biết, đảo lớn với hai xã An Vĩnh và An Hải, ngoài cơ sở tôn giáo […] Read more

ENGLISH

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT